OverKop vraagt aan Julie: Ben ik bang om te sterven?

Depressie en angst

15/02/2020

OverKop stelt moeilijke vragen.
En Julie antwoordt.

Ook vragen beantwoorden?
Stel je kandidaat via info@overkop.be
Vermeld: OverKop vraagt.