Scholen: dien je Rode Neuzen Dag - dossier in!

Nieuws

05/07/2020
Waarover gaat het?

Sinds 2015 reikt Rode Neuzen Dag de hand aan jongeren met psychische problemen. 


Rode Neuzen Dag 2018 heeft de focus gelegd op het mentaal welbevinden van leerlingen op Vlaamse scholen. Scholen zijn er zich van bewust hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan het mentaal welbevinden van de leerlingen. Er zijn ideeën om aan de slag te gaan, er worden projecten opgezet waar mogelijk, maar scholen hebben het niet breed, en al te vaak ontbreken de nodige middelen om de projecten tot een goed einde te brengen. 

Het Rode Neuzen Fonds wil scholen de middelen geven om concreet te werken aan de geestelijke gezondheid van hun leerlingen. Scholen met ideeën krijgen via deze oproep de kans om ze om te zetten in concrete projecten.

Voor wie?

Elke Vlaamse school of Nederlandstalige school in Brussel, van kleuter- tot secundair onderwijs kan een dossier indienen. 

Het initiatief kan uitgaan van eender wie die zich betrokken voelt: in eerste plaats de leerlingen zelf (leerlingenraad, een klas, een groep leerlingen, …), maar ook de leerkrachten, het zorgteam, de oudervereniging, … 
Het dossier zelf moet echter ingediend worden door de directie van de betrokken school. 

Scholen die in het kader van de Rode Neuzen Dag actie geld hebben ingezameld en dat via de daartoe opgezette oproep terugvorderen, mogen eveneens aan deze oproep deelnemen. Ook scholen waarvoor geen fondsen werden ingezameld tijdens de Rode Neuzen Dag campagne, of die de ingezamelde fondsen niet teruggevorderd hebben, kunnen zich voor deze oproep kandidaat stellen.