OverKop vraagt aan Victor: Waarom leef ik?

Vrije tijd en werk

01/12/2019

OverKop stelt moeilijke vragen.
En Victor antwoordt.

Ook vragen beantwoorden?
Stel je kandidaat via info@overkop.be
Vermeld: OverKop vraagt.